Γνωρίστε το Hotel Menu

Το HOTEL MENU είναι ένα σύνολο λειτουργιών που συμβάλει στην αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των κλιματιστικών, εγκατεστημένων σε ξενοδοχεία. Μέσα από ένα σύνολο έξυπνων λειτουργιών, το HOTEL MENU εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση και οικονομία στις κλιματιστικές μονάδες ξενοδοχείων. Από το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού έχετε πρόσβαση σε ένα ειδικά προσαρμοσμένο menu επιλογών το οποίο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε χρήσιμες παραμέτρους της λειτουργίας του μηχανήματος, εξοικονομώντας ενέργεια, έως και 70%, επεκτείνοντας ταυτόχρονα τη ζωή των κλιματιστικών μονάδων της επιχείρησης.
Η λειτουργία ορισμού κατώτερης και ανώτερης θερμοκρασίας που περιλαμβάνεται στο Hotel Menu σας δίνει την ευελιξία να προγραμματίσετε τα κλιματιστικά της ξενοδοχειακής μονάδας ώστε σε συνθήκες ψύξης, η ανώτερη θερμοκρασία που μπορεί να επιλεχθεί από τους ενοίκους να είναι οι 24°C και η κατώτερη οι 17°C. Ομοίως και σε συνθήκες θέρμανσης, η ανώτερη θερμοκρασία που μπορεί να επιλεχτεί από τον ένοικο του δωματίου είναι 30°C και η κατώτερη 25°C. Αυτή η λειτουργία προφυλάσσει τις κλιματιστικές μονάδες από ακραίες επιλογές θέρμανσης και ψύξης από τους ενοίκους των δωματίων.
Η κλιματιστική μονάδα είναι κλειδωμένη στη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχετε προγραμματίσει. Αυτό σημαίνει πως ο ένοικος του δωματίου δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διαφορετική θερμοκρασία από αυτή που έχει οριστεί για ανώτερη και κατώτερη στις αντίστοιχες θερμοκρασίες ψύξης και θέρμανσης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιτύχει πολύ μεγάλη εξοικονόμηση κόστους για την κλιματιστική μονάδα , έως και 70% στην συνολική κατανάλωση του κλιματιστικού.
Η λειτουργία Hotel Menu , μέσω της λειτουργίας υπενθύμισης αντικατάστασης φίλτρων, σας απαλλάσσει από κάθε άγχος, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την καλύτερη δυνατή ποιότητα αέρα στον χώρο. Το μεγαλύτερο όφελος της λειτουργίας αυτής όμως είναι η οικονομικότερη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων, καθώς ένα καθαρό κλιματιστικό καταναλώνει αρκετά λιγότερη ενέργεια από ένα κλιματιστικό που δεν συντηρείται σωστά.
Στο menu περιλαμβάνονται επιπρόσθετες λειτουργίες όπως η αυτόματη επανεκκίνηση, η προστασία από την προσαγωγή κρύου αέρα στη θέρμανση, η δυνατότητα ρύθμισης του αισθητηρίου της θερμοκρασίας του χώρου και η απομνημόνευση της θέσης των περσίδων του μηχανήματος. Οι επιπρόσθετες αυτές λειτουργίες συντελούν στη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών άνεσης για τους ενοίκους των δωματίων της ξενοδοχειακής μονάδας.
Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του κεντρικού ελέγχου έχει να κάνει με τη δυνατότητα του να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα, ώστε να ελέγχετε τις ρυθμίσεις, να απενεργοποιείτε ή να ενεργοποιείτε τις μονάδες σε δωμάτια που δεν βρίσκονται μέσα οι ένοικοι , να ορίζετε τη θερμοκρασία λειτουργίας που επιθυμείτε και γενικότερα να μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε χειρισμό θα κάνατε με το χειριστήριο της μονάδας.
Ο κεντρικός έλεγχος σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα από μία συσκευή, οποιαδήποτε ώρα και αν το θελήσετε. Η live παρακολούθηση των κλιματιστικών μονάδων επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο των ρυθμίσεών τους, η απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση των κλιματιστικών σε δωμάτια που δεν βρίσκονται μέσα οι ένοικοι , ο ορισμός της θερμοκρασία λειτουργίας που επιθυμείτε, δίνοντας την αίσθηση του απόλυτου ελέγχου όπως ακριβώς και με το χειριστήριο του κλιματιστικού.

NOBU News

Κάνε τώρα εγγραφή στο newsletter NOBU, για να μαθαίνεις τα πάντα για τα αγαπημένα σου προϊόντα